Aalborg Portland

E-learning med et twist

Vi opsatte et videobaseret E-learning-program for Aalborg Portlands eksterne medarbejdere. Der var bare ét twist: Programmet skulle kunne gennemføres uden brug af sprog.

Baggrund

Aalborg Portlands eksterne medarbejdere skal være velbevandrede i virksomhedens sikkerhedsregler, men det er ressourcetungt at oplære dem enkeltvis. Derfor fik vi til opgave at sammensætte et E-learning-program, der skulle oplære og teste medarbejderne på platformen, Learningbank.

Et visuelt sprog

For at skabe et program, der var forståeligt for alle, måtte vi sammen med Aalborg Portland udvikle et dødsimpelt visuelt sprog, som klart og entydigt kunne formidle sikkerhedsreglerne.

Det var fra opgavens begyndelse fastlagt, at læringsmodulerne skulle laves helt uden brug af sprog af hensyn til Aalborg Portlands eksterne medarbejdere. Vi arbejdede derfor sammen med Aalborg Portland og med udbyderen af E-learning-platformen, Learningbank, om at skræddersy et læringsprogram, der kunne rumme dette præmis.

Løsningen blev en kombination af symboler, overdrevne kropsfagter, tydelige billede- og videosekvenser og klassiske lydeffekter. Læringsmodulernes grundlæggende logik byggede på, at rødt kryds betyder “forkert” og grønt flueben betyder “korrekt”. På den måde fremviste vi både den korrekte løsning samt en eller flere typisk begåede fejl.

Stort rødt kryds betyder forkert – det er svært at misforstå!

Abstrakte koncepter

Modulerne omhandlede alt fra sikkerhedstøj til procedurer i forbindelse med specifikke maskiner og sygdom på arbejdspladsen. Nogle moduler var mere egnede til visuelle forklaringer end andre. F.eks. er det nemt at vise at man skal tage sikkerhedssko på, imens det er sværere at vise et abstrakt koncept som at man skal sendes hjem, hvis man er syg. Her måtte vi tænke kreativt, og opstille nogle scenarier, der kunne isolere den pointe vi ønskede at formidle.

Vi var nødt til at bruge tydeligt kropssprog for at signalere sygdom på arbejdspladsen.

“Movimentum har været en inspirerende og professionel samarbejdspartner, som Aalborg Portland varmt kan anbefale. Stor tilfredshed herfra.”

Henriette Nikolajsen
Miljøchef

Konklusion

E-learnings-løsningen for Aalborg Portland viste sig at være en succes. Forløbet har været i brug siden begyndelsen af 2018, og fungerer efter hensigten. Sidenhen har Aalborg Portland lagt planer om at implementere flere lignende forløb i deres organisation.

Få fat på os

Skal vi lave noget fedt sammen?

    Gustav går på en sandklit ved Rubjerg Knude fyr